Aktuális

Imádság köré rendeződő élet - felelősségteljes időbeosztás - egészséges és hiteles tevékenységű közösség - emberek szolgálata: Krisztus szolgálata - só, kovász és világosság a világ számára - elkötelezettségben rejlő alkalmasság.


A premontrei szerzetesrend 2021-ben ünnepli fennállásának 900 éves évfordulóját. Magyarországon már az alapító, Szent Norbert életében jelen voltak a premontreiek, sorsuk az ország történelmével összefonódott. Mit csinálnak ma, a 21. században a rend tagjai? Kicsodák ők? Szerzetesek, papok és nővérek, akiknek ünnepélyes közösségi imádság, lelkipásztorkodás, tanítás és szegénygondozás jelöli meg életüket.


A Csornai Premontrei Prépostság, a Gödöllői Premontrei Apátság, a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság és a Premontrei Női Kanonokrend tagjai, ők, szám szerint negyvenen alkotják a Magyar Premontrei Cirkáriát. Budapest, Csorna, Gödöllő, Keszthely, Nagykökényes, Nagyvárad, Szombathely, Türje, Zsámbék és több más kisebb település mondhatja magáénak rendházaikat, templomaikat, iskoláikat, szociális intézményeiket.


Három éven át tartó munka lezárultának eredményeképpen készült el A premontrei örökség című, egész estés dokumentumfilmünk, mely megrendítő valóságában ábrázolja a rend közösségét, csendes és alázatos munkáját társadalmunk mindennapjaiban. Örömmel hívunk most mindenkit legújabb filmünk online bemutatójára, mely 2020. május 3-án, 20.00 órától lesz webolalunkon."Ad omne opus bonum parati – Minden jó ügyre készen!"

  • A premontrei rendi hivatás: Isten műve bennük; személyes döntésük életük Istennek való átadásában; az igazgyöngy megtalálása; mély istenkapcsolatuk jele; a norberti karizma megjelenése; a feltámadt Krisztus öröme.
  • A liturgikus imádság: szerzetesi életük legfontosabb része a zsolozsma és a szentmise; a hit, a remény és a szeretet begyűjtése és átadása; az Isten imádása; biztos gyökér és otthon egy állandóan változó világban.

"Contemplata vivere et aliis tradere – Imádságból élni és azt másoknak átadni."

  • A premontrei tanítás és nevelés: az imádság jelenléte az iskola falai között; missziós feladatok és a hitélet lehetőségeinek tárháza; színvonalas oktatás; magas szintű elvárások; megszólíthatóság és emberközelség; a társadalom és a családok mellé állás.
  • A szegények felé fordulás: érzékenység a közösségek problémáira; napközis gyermekek, iskolás fiatalok, rászoruló felnőttek és kiszolgáltatott idősek segítése; az élet hajótörötteinek gondozása.

A premontrei örökség című filmünk ezen értékeknek ad testet és bemutatja, hogy a rend tagjai hogyan valósítják meg ezeket az eszméket a mindennapokban.


Érdekesség és szerencsés egybeesés, hogy filmünket pont a hivatások vasárnapján (húsvét negyedik vasárnapján) mutathatjuk be a közönségnek. Bár mindig és mindenben preferáljuk a személyes kapcsolatokat és a közönségtalálkozókat, a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel ettől a hagyománytól - a nyilvános vetítéstől - most eltérünk.


Bízunk abban, hogy a közreadott film értékes gyümölcsöket terem; otthonainkban, családi környezetben, nyugalomban való megtekintése új ajtókat nyit Istenre és a világra, s közelebb hozza az immár 900 éves premontrei rendet a 21. századi emberhez.


Rendhagyó módon, a filmbemutató és az azt követő kerekasztal beszélgetés élő közvetítés révén lesz elérhető.


  • Írta: ShoeShine team