Aktuális

Dr. Károly József Iréneusz premontrei kanonok, fizikus, tudós emlékmiséjét tartották szombaton, 2021. március 13-án, a nagyváradi premontrei préposti széktemplomban. A járványhelyzetre való tekintettel a szentmisét követő ünnepi beszédek és a koszorúzás elmaradtak. Az ünnepi alkalom a premontreiek jubileumának évében kiemelt eseménynek számított.


A szentmisét bemutató Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost-prelátus a bevezető részben azt emelte ki: különleges nap március 13-a, hiszen a leghíresebb váradi premontreire, dr. Károly József Iréneuszra emlékeznek, halála 92. évfordulója alkalmából. Sokat köszönhet neki a rend, mivel növelte a tekintélyét, de ugyanígy a nagyváradi civil társadalom is, hiszen munkásságával hozzájárult a város fejlődéséhez. A premontrei rend idén ünnepli alapításának 900. évfordulóját, és ez a számvetés ideje is. Jó figyelni rájuk, és nem megfeledkezni azoknak a személyiségeknek az érdemeiről, akiknek köszönhetően a rend nyújtott valamit a világnak, szűkebb és tágabb környezetben egyaránt – hangsúlyozta.

A prédikációban Fejes Rudolf Anzelm három csoportra osztotta azokat a tevékenységeket, melyeket dr. Károly József Iréneusz az egyházáért és népéért, illetve a civil társadalomért végzett, és példák lehetnek számunkra.

Az első a közjó szolgálata, annál is inkább, hogy manapság sajnos ezt sokan a manipulálás eszközeként használják. Hirdetik, miközben inkább a saját érdekeiket helyezik előtérbe. Dr. Károly József Iréneusz viszont másképpen gondolkodott. Amikor rájött arra, hogy a villanyvilágítás olcsóbb és korszerűbb lenne, meggyőzte a városatyákat, hogy a gázvilágvításról térjenek át az elektromosra. A főgimnázium fizika szertárában Európában másodikként röntgenlaboratóriumot rendezett be, és szívügyének tekintette a fásítást is. És ez csak néhány azon kezdeményezései közül, melyeket a köz érdekében tett.

A második elismerésre méltó tulajdonsága az volt dr. Károly József Iréneusznak, hogy a rábízott ifjúság keresztény nevelésére törekedett. Meg volt győződve arról, hogy ahogyan a természet törvényeit, úgy a fizika törvényeit is Isten adta, és ezt a szemléletmódot tükrözték az előadásai, az órái. A tanügyi pályájához tartozik még az is, hogy elősegítette a tanszerek gyártását és fejlesztését, és támogatta a tehetségeket az általa szervezett fizikaversenyek révén is.

A harmadik jellemző magatartása pedig az volt, hogy alázattal művelte a tudományt – ez leginkább a szikratávíró feltalálása és szabadalmaztatása kérdésében nyilvánult meg. „Akik ismerték, mind úgy írják le, mint egy csendes, szelíd embert. Kiütközött viselkedésén az alázat, ami keresztény erény is, mert Isten irgalma felé nyitottnak kell lenni, másképp nem lehet haladni az üdvösség útján” – fogalmazott Fejes Rudolf Anzelm apát.

A zenei szolgálatot Józsa Domokos orgonista látta el.



  • Forrás: Ciucur Losonczi Antonius / erdon.ro