Aktuális

A premontrei rend alapításának 900. évfordulója alkalmából rendezett „Hagyomány és korszerűség” című ünnepi konferenciát a járványhelyzetre és a kormányrendeletre való tekintettel a tervezett időpontban nem tudjuk megrendezni, ezért elhalasztjuk. Kérjük szíves megértésüket.


Az ünnepi konferenciát változatlan programmal és helyszínnel a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Auditorium Maximum termében szeretnénk megtartani egy új időpontban a közeljövőben. A lehetőségeinket elsősorban a járványügyi helyzet határozza meg, a következő időpontról mindenkit előzetesen értesíteni fogunk a lehető leghamarabb.


TERVEZETT PROGRAM


 • 10.00 – 10.20
  Köszöntők
  Fehérváry Örs Jákó OSB rektor
  Balogh Péter Piusz OPraem apát

 • 10.20 – 11.00
  Thomas Handgrätinger OPraem emeritus generális apát
  900 éve premontreiek
  Ullmann Péter Ágoston OPraem ny. kormányzó perjel tolmácsolásával

 • 11.00 – 11.30
  Boldvai Márton Bertalan OPraem
  Szent Ágoston szerzetesi eszményei a premontrei lelkiségben

 • 11.30 – 12.00
  KÁVÉSZÜNET

 • 12.00 – 12.30
  Juhász Katalin Ágnes OPraem
  A premontrei rend szerepe a társadalomban a kezdetektől napjainkig

 • 12.30 – 13.10
  Valter Ilona
  A zsámbéki premontrei prépostság feltárásának története

 • 13.10 – 13.30
  Énekes napközi imaóra

 • 13.30 – 14.10
  EBÉDSZÜNET

 • 14.10 – 14.45
  Földváry Miklós – Orbán Csaba Frigyes OPraem
  A premontrei liturgia forrásai

 • 14.45 – 15.10
  Körmendy Kinga
  A premontrei nővérek középkori nyelvemlékei

 • 15.10 – 15.40
  Kovács Ágnes
  Takács Menyhért prépost szerepe a premontrei megújulásban

 • 15.40 – 16.00
  Záróbeszélgetés a Magyar Premontrei Cirkária elöljáróival
  Balogh Péter Piusz OPraem, Boldvai Márton Bertalan OPraem, Fazakas Zoltán Márton OPraem, Fejes Rudolf Anzelm OPraem, Holnapy Dénes Márton OPraem, Juhász Katalin Ágnes OPraem

 • A nap házigazdája és a záróbeszélgetés moderátora
  Tóth Beáta, főiskolai docens