A magyar premontrei cirkáriában (rendtartományban) több éves hagyománynak számít, hogy minden év júniusában megtartják a rendi találkozót. Idén június 8-án a Csornai Premontrei Apátságba várták a vendégeket.


Az összejövetelek megrendezésének feladatát mindig más közösségnek kell ellátnia. Az idén a Csornai Premontrei Apátság vállalta magára, hogy helyet ad a juniálisnak. A juniálisok évi rendszerességgel lehetőséget biztosítanak arra, hogy a különböző, sokszor egymástól távoli helyszíneken szolgálatot teljesítő rendtársak jobban megismerjék egymást és szorosabbra fonják a magyar premontrei közösségek közötti kapcsolatot.


Az előkészületi munkák már előző nap megkezdődtek, valamint a nem Csornán szolgáló rendtársak is hazaérkeztek erre az alkalomra. A tényleges program június 8-án délelőtt kezdődött, érkeztek Nagyváradról, Gödöllőről, valamint Zsámbékról a nővérek


Első programpontként Márton apát ismertette a csornai apátságban zajló munkálatokat, fejlesztéseket és ezzel kapcsolatban lehetőség nyílt arra is, hogy kérdéseket tegyenek fel. Az előadást követően a szerzeteseknek alkalmat adtak a prelatúrán folyó munkák megtekintésére. Délben közösen elimádkozták a napközi imaórát a templomban, ezt követően került sor ebédre az apátság ebédlőjében, amely kötetlen beszélgetésekre adott lehetőséget, illetve ebédet követően az együttlét a belső udvarban folytatódott. A következő juniális megszervezését a Nagyváradi Premontrei Apátság vállalta magára.

 

  • Forrás és fotó: Csornai Premontrei Apátság