Aktuális

A Magyar Premontrei Cirkária szervezésében három napos tudományos konferenciára került sor a Gödöllői Premontrei Apátság és Iskolaközpont épületeiben. A rendezvény célja az volt, hogy a rend 900 éves évfordulója alkalmából bemutassa a premontrei lelkiséget, a rend magyarországi történetét, kulturális és művelődéstörténeti jelentőségét.

A szervezőbizottság a konferencia programjának összeállításánál elsődlegesen arra törekedett, hogy olyan előadásokat mutassanak be a hallgatóságnak, amelyek új kutatási eredményekkel gazdagíthatják az ismereteinket. Ilyen volt például Dr. Nagy Veronika, Gaylhoffer-Kovács Gábor és Horogszegi Tamás előadása a türjei premontrei templom 2018-as művészettörténeti kutatásáról. A rendezvény első napján, szeptember 10-én a Premontrei Kántorátus éneke nyitotta meg a konferenciát, majd Balogh Péter Piusz O.Praem üdvözölte az előadókat, rendtársakat és vendégeket. Ezt követően Réger Ádám Géza, a Premontrei Iskolaközpont tanára köszöntötte fel 80. születésnapja alkalmából Ullmann Péter Ágoston atyát.


A bevezető előadások a rend 18. századi magyarországi prédikáció irodalmával és a premontrei egyházzene hatásával foglalkoztak új zenei művek komponálásánál. Dr. Medgyesy-S. Norbert a premontreiek részvételéről beszélt a hazai középfokú oktatásban az 1810-es évektől egészen az államosításig. Kiemelkedő élményt nyújtott „A hadak útja” című triptichon látványa az Aulában, amelyet Nagy Sándor festett. Az előadások vesperással zárultak.


A rendezvény második napján a Premontrei Iskolaközpont Fényi Ottó és Rajeczky Benjamin termeiben, illetve a Premontrei auditóriumban folytatódtak az előadások négy tematikára osztva. Bemutatták az előadók a Premontrei Rend magyarországi történetét a középkorban és a 19-20. században, illetve a magyar tudomány- és művelődéstörténet területén. Sok jelentős előadást hallhattunk a rend építészetével kapcsolatban a középkori és kora újkori Magyarországon. Mécs László szerzetesköltő emlékezetének külön szekció szentelt figyelmet. A konferencia befejező napján már a premontreiek történetének a két világháború közötti időszakával foglalkoztak az előadások, valamint a rend képzőművészetét mutatták be a középkori és újkori Magyarországon.