2019 karácsonyán jelent meg a Magyar Premontrei Cirkária kiadásában Henry Du Mont 17. század végén élt francia zeneszerző Mária motettáit tartalmazó CD. A felvétel a Budapest-belvárosi Szent Mihály templomban készült 2019 szeptemberében.


Henry Du Mont a 17. század végének egyik legnagyobb zenész egyénisége volt, Buxtehude, Purcell és Lully méltó társa. Mint az olasz zene nagy csodálója, olyan emblematikus műfajok franciaországi elterjedéséhez járult hozzá, mint a szóló énekhangra írt motetták, a szent dialógusok és a kis létszámú énekegyüttesre és hegedűkre komponált motetták.


Du Mont premontreiekkel való kapcsolata az 1136-ban premontreiek által alapított Sainte-Marie de Gouffern apátsághoz – mai nevén Silly apátság - kötődik. 1545-ig ezt az apátságot rendi elöljárók vezették, ezután pedig ún. kommendátorok (javadalmas apátok), akik kinevezésüket közvetlenül a királytól kapták. 1667-től 1684-ig Du Mont töltötte be ezt a tisztet. Az apátság 19. század végi üvegablakának képe örökíti meg tevékenységét: Du Mont, a királyi muzsikus Silly premontrei szerzeteseit tanítja zenére. Du Mont zenéje századokat vészelt át a francia forradalmat is beleértve, de csak gregorián miséi folytán. Az általa komponált Messe Royale dallamai a 20. század második feléig zengtek a francia templomokban.


Du Mont művészetében Mária alakja hangsúlyosa jelenik meg. Két Magnificatja, Litániája, Mária motettái, vagy a kedvelt középkori imádságra komponált Memorare nagy motettája mind erről tanúskodnak. Ezért a zeneművek összeállításánál a lemez készítői is Szűz Máriát helyezték a középpontba.


ELŐADÓK

 • Ducza Nóra szoprán
 • Balogh Eszteralt
 • Hegyi Barnabáskontratenor
 • Kéringer Lászlótenor
 • Fülep Mátébariton
 • Jekl Lászlóbasszus
 • Belvárosi Kántorátus
 • Premontrei Kántorátus
 • Savaria Barokk Zenekar(művészeti vezető: Németh Pál)
 • Vezényel: Gesztesi-Tóth László
 • Zenei rendező: Németh Pál
 • Hangmérnök: Benyhe Gábor

Szöveg: Gesztesi-Tóth László


Fotó: Kelényi Tamás József O.Praem.