Aktuális

A premontrei rend megalapításának 900. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi év ünnepségeinek lezárásaként gálakoncertet rendeztek a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében október 22-én.


A koncerten együtt ünnepeltek a magyarországi premontrei közösségekkel a rend generális apátja, a premontrei fenntartású intézmények és a premontrei kötődésű települések képviselői, számos szerzetesrendi elöljáró és egyházi vezető, a premontrei és további szkólák tagjai és ismerősei, valamint a premontrei rend történetét és művelődéstörténetét kutató szaktekintélyek.A gálakoncert fővédnöke Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkár volt.

Az ünnepi esemény résztvevőit elsőként Jos Wouters, a premontrei rend generális apátja köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy a premontrei atyák és nővérek a rend alapítása óta jelen vannak magyar földön; jelenleg – a többi kontinens országaihoz hasonlóan – aránylag kis számban, több közösségben élnek szerzetesi hivatásban.

 

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntőjében a premontrei rend történetét a magyar történelemmel együtt tekintve megköszönte azt a kitartást, amellyel a premontreiek a virágzó időszakokat megszakító történelmi viharok után többszöri újrakezdéssel mutatták meg a Gondviselésbe vetett hitüket, és szolgálták a magyar társadalmat lelkipásztori és színvonalas tanító tevékenységükkel.


Lackfi János költő köszöntőjében a premontreiekhez való személyes kötődéséről beszélt, verseit szavalta, majd a gálakoncert első részének darabjait konferálta.


Az ünnepi műsor első felében a premontreiekhez és a liturgikus zenéhez kötődő évszázados dallamkincs darabjai hangzottak fel, többek között a rendalapító Szent Norbert tiszteletére született Festa lux claro gregorián himnusz, Henry Du Mont barokk zeneszerző grand motet műfajú Magnificatja, Barta Gergely kortárs zeneszerző gregorián dallamokat követő Magne Pater Augustine című ünnepi himnusza. A jubileumi hangverseny első felének zárásaként felhangzott a magyar koronázási mise Graduale (Laudate Dominum) tétele, mellyel a műsor összeállítói Liszt Ferenc előtti tiszteletüket fejezték ki 210. születésnapján.


A gálaest második felét Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apát vezette be, aki arról is szólt, hogy a középkori eredetű Dániel-játékot évek óta előadják a premontrei iskolák diákjai, énekes iskolások és különféle templomi szkólák. Az ünnepi est alkalmából színpadra állított – középkori kisoperának is nevezhető – liturgikus játék Bubnó Tamás koreográfiájával, Szabó Ágnes díszlettervezésével, Bubnó Lőrinc és Veres Borcsi fényjátékával, a teljes színpadot betöltő gyermek-, női- és férfikarokkal, hangszeres közreműködőkkel, énekes szólistákkal valósulhatott meg.

A Dániel-játék (Ludus Danielis) frankföldön született a 12. században (tehát egyidős a premontrei renddel és ugyanabból az országból származik). A Makkabeusok korának vallásüldözéses világában keletkezett Dániel könyve a Kr. e. 2. század első felében azzal a céllal íródott, hogy a négyszáz évvel korábbi babiloni fogság idején élő szereplők megélt istenhite és hűsége, elszenvedett megpróbáltatásaik és igazságos megszabadulásuk reményt és erőt adjon egy hasonló nehézségekkel küzdő korban. Mindezek példák lehetnek egy keresztény világban is, de a liturgikus játékban feldolgozott cselekmény jóval túlmutat az alaptörténeten: több részletében is messianisztikus kicsengésű. A darab prófétai mondanivalója: Krisztus születése (karácsony a premontrei rend születésnapja: Nativitas Christi – Nativitas Ordinis nostri). A bevezető ének mintegy mottóként említi, hogy Krisztus tiszteletére íródott a darab; a játék második részében Dániel konduktusza teljes egészében karácsonyi ének; az oroszlánveremben a halál torkából megszabaduló próféta ugyan húsvéti Krisztus-előkép, de Dániel jövendölése ismét a Megváltó karácsonyi eljövetelét említi, és a záró angyali szózat már Jézus Krisztus betlehemi születését adja hírül. Így tehát a drámajátékot játszók, hallgatók és nézők a megjelenített történetet mindig az újszövetségi beteljesedés fényében tudják értelmezni.


A Dániel-játék végén az előadók és a közönség együtt énekelte a karácsonyi nagymise Gyermek született nékünk! kezdetű introitusát, majd a Te Deumot.


A GÁLAKONCERT MŰVÉSZEI:

Előadók:

 • Gödöllői Szent Norbert Iskolaközpont Premi Cantores kórusa (művészeti vezető: Kocsis Csaba)
 • Premontrei Kántorátus (művészeti vezető: Farkas Domonkos)
 • Gödöllői Premontrei Apátság kórusa (művészeti vezető: Nényei Sára)
 • Belvárosi Kántorátus (művészeti vezető: Gesztesi-Tóth László)
 • Budapesti Énekes Iskola koncertegyüttese és a Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium tanulói (művészeti vezetők: Bubnó Tamás és Mezei János)
 • Budapesti Énekes Iskola Albertfalvi Tagozata – Weiner Leó Katolikus Zeneiskola (művészeti vezető: Mezei Jánosné Csonka Szabina Babett)
 • Pálosszentkúti Szűzanya Virágoskertje Szkóla (művészeti vezető: Tarjányi Tamásné Manninger Ágota Lencsi)
 • Máriabesnyői Szent Ferenc Szkóla (művészeti vezető: Kőmüvesné Csapó Eszter)
 • Budapesti Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnázium egyházzene szakos diákjai (művészeti vezető: Rudolf Krisztina)
 • Pueri Castelli Gyermekkar és Nepomuki Szent János Általános Iskola Cantate Kórusa, Várpalota (művészeti vezető: Horváthné Csomó Orsolya)
 • Budapest-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony-templom szkólája (művészeti vezető: Kocsis Csaba)
 • Szent Atanáz Kórus, Nyíregyháza (művészeti vezető: Bubnó Tamás)
 • Savaria Barokk Zenekar (művészeti vezető: Németh Pál)

Vezényeltek: Kocsis Csaba, Gesztesi-Tóth László, Farkas Domonkos, Bubnó Tamás

Orgonán közreműködtek: Farkas Domonkos, Gesztesi-Tóth László, Varga László

Énekes szólisták: Annus Réka, Ducza Nóra, Hegyi Barnabás, Kéringer László, Najbauer Lóránt, Jekl László, Csonka Szabina Babett, Papp Viktor, Balogh P. Piusz, Kocsis Csaba, Bubnó Márk, Bolyos Balázs Koppány, Kiss Tamás, Wisznovszky Ildikó, Saxon Bertalan

Hangszeres közreműködők: a Szent Efrém Férfikar hangszeres szólistái (Tóth Péter, Rácz Ambrus, Bubnó Lőrinc, Bubnó Tamás), Tóth Benedek – ütőhangszerek, Bartek Zsolt – basszusklarinét


A KONCERTRŐL KÉSZÜLT FELVÉTEL IDE KATTINTVA MEGTEKINTHETŐ.


 

 

 • Magyar Premontrei Cirkária
 • Fotók: ODPictures Art Studió