A Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium 2017-ben kezdte meg működését, a Csornai Premontrei Apátság fenntartásában. A szakgimnázium szomszédos épületében működő egykori premontrei gimnázium közel egy évszázaddal azelőtti megszüntetése új premontrei középiskola nyílt Keszthelyen.


Az iskola Keszthely Fő terén található, a Magyarok Nagyasszonya temploma melletti egykori kolostor épületben. A templomot és a kolostort Lackfy István nádor az általa ide telepített ferencesek részére kezdte építeni 1386-ban. A ferencesek egy török támadás és a kolostort is elpusztító tűzvész után elhagyták Keszthelyt. A templom és kolostor 1548 – 1690 között végvár szerepet töltött be, majd 1720 körül visszakapták a ferencesek. 1799-ben a templom Festetics György tulajdonába került, aki a város plébániatemplomává tette, és a kolostort a premontrei rendnek engedte át. A szerzetesek 1950-ig, állami feloszlatásukig éltek itt, és tanítottak a szomszédos gimnáziumban. 2020-ban felújították az épület földszinti folyosóját és tantermeit, valamint az iskola udvarát.


Az egykori kolostor épületében működő középfokú iskola oktatóinak célja, hogy az itt tanuló diákok olyan végzettségre és tudásra tegyenek szert, mellyel a munkaerőpiacon és a felsőoktatásban is megállják a helyüket. Az elméleti képzéshez szorosan hozzátartozik a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása. A tanítás mellett az egykori premontreis hagyományok ápolása, megfelelő erkölcsi normák átadása is az iskola célkitűzései közé tartoznak. A diákok életében fontos szerepet töltenek be a tanítási időn kívüli közösségi programok, kirándulások, táborok, lelkigyakorlatok. A felnőttoktatásban résztvevők informatikai, pedagógiai, egészségügyi és szociális gondozói ismereteket sajátíthatnak el.


A technikumi képzésben résztvevők informatikai, egészségügyi és szociális ágazati képzettséget szerezhetnek, a szakgimnáziumi képzés elvégzése után pedagógiai munkatársként dolgozhatnak. A diákok életében fontos szerepet töltenek be a tanítási időn kívüli közösségi programok, kirándulások, táborok, lelkigyakorlatok. A felnőttoktatásban résztvevők informatikai, pedagógiai, egészségügyi és szociális gondozói ismereteket sajátíthatnak el.