Imák és elmélkedések

ISTENÜNK, ATYÁNK!

Örök bölcsességed és végtelen irgalmad hívta meg Szent Norbertet, hogy a maga idejében Egyházadat megújítsa. Úgy akarta követni az Urat, mint az apostolok és az őskeresztények: közösségben együtt élve, az evangéliumot hirdetve.

1121-ben Prémontrét választotta a megújított kanonoki élet központjául, követői számára pedig fehér ruhát rendelt; a feltámadás jelét. Hálás szívvel ünnepeljük 900 éves múltunkat az Egyházban és azt, hogy ma is szolgálhatunk, egyházközségeink tagjaival és munkatársainkkal együtt. Áraszd ki Szentlelkedet közösségeinkre, hogy a minden embert átölelő béke és szeretet apostolai lehessünk, a Mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.